Zdr. vlaška zlatosfarbená

 

Zdrobnená vlaška zlatosfarbená

 

Nádejný kohútik import Rakúsko pre chovný rok 2015

Mládky vlašiek 2013

 

Zdrobnenené vlašky patria medzi ľahký typ hydiny. Boli vyšľachtené v Nemecku a po prvýkrát sa na výstave prezentovali v roku 1919. Smer ich šľachtenia sa uberal troma smermi, a to: nemecký typ, anglický typ a americký typ.

Vo všeobecnosti sa na ich vzniku podielali nasledovné plemená:

          staroanglické bojovníčky,                   veľké vlašky         a tzv.             "domáce sliepky(všehochuť)".

foto: zdroj Internet

Zdrobené vlašky svojim zovňajškom budia pozornosť každého a s určitosťou patria k ozdobe dvora. Ich pretiahnuté telo podobajúce sa bažantiemu o nich veľa napovedá. Neoddeliteňou  súčasťou týchto sliepok je ich "predimenzovaný" hrebeň.

Vlašky existujú v dvoch variantách, čo sa hrebeňa týky: s listovým alebo s ružicovým. Mne sa osobne viac páči práve listový, i keď je chúlostivejší na poveternostné podmienky. Listový je pevne nasadený s pravidelnými zúbkami zasahujúcimi cca do polovice hrebeňa s úhladným praporkom. Hrebeň u kohúta niesme byť klopený. Výška  je podľa štandardu cca 2-oj násobok výška hlavy.

U sliepky je to trochu iné. Jej hrebeň je samozjreme jemnejší, ale zúbky a praporok hrebeňa musia byť tiež rovnomerne formované. Mladé kury sú dlho bez akéhokoľkovek hrebeňa,  cca vo štvtom mesiaci sa im začne tvoriť. Kým nezačnú znášku, hrebeň sa často nepreklápa. Zvyčajne sa im preklopí na jednu alebo druhú stranu začiatkom znášky. Sliepke však nesmie prekážať v samotnom výhľade, to sa považuje za exteriérovú vadu.

Chvost je nesený v cca 45°uhle, obe strany sú pevne uzavreté, u sliepky by nemal tvoriť vejár, ale  skôr ako keby "prsty na rukách ". U kohúta je chvost bohato zdobený s nádherným oceľovým leskom.

Tieto kury často trpia omrzlinami špičiek hrebeňa, čomu sa dá čiastočne predísť namastením(sádlom, olejom či krémom). Je dôležité na to dbať, pretože u kohúta spôsobujú omrzliny neplodnosť na dlhšie obdobie a u sliepok sa okamžite zastavuje znáška a často sa  roznesú potom až na jar.

Už som spomínal, že je badať rysy bažanta. No nielen rysy smiley Vlašky sú nechválne známe práve tým, že s obľubou nocujú na vyvýšenom mieste mimo kurník alebo v korunách stromov. Preto ich chov odporúčam buď v krytých voliérach alebo im treba každú sezónu pristrihnúť letky na jednom krídle, aby ste mali kľud, že sa napr. susedov pes nedostane k delikatesecryingno

Vlašky sú plaché sliepky, zachovali si trochu z povahy divých kúr. Vždy dodržiavajú odstup od chovateľa, aj keď ste ich vychovali u vás na dvore. Táto plachosť sa dá čiastočne znížiť, ale nie odstrániť.

Kohúta vlašky nemôžem porovnávať napr. s kohútom wyandotky. Kým wyandotka je dôverčivejšia a nikdy na mňa nezaútočila pri chránení svojho teritória, o vlaškách sa to povedať nedá. Kohút je to temperamentný a ochraňujúci, i keď u zdrobnených vlašiek to občas vyzerá srandovneblush

Na rozdiel od veľkých vlašiek, kde je kvokavosť takmer vytlačená na hranicu, u zdrobnených to  až takým pravidlom nie je. Je to dedičstvo po  ich predkoch. Mne to až tak nevadí, pretože to nie je tak časté ako napr. u wyandotiek, čiže 1-2 sliepočky za rok z chovného hejna 5 sliepok si myslím,  že je akceptovateľné.

Vlašky potrebujú priestor. V porovnaní s wyandotkami, ktorým stači menší výbeh, u vlašiek to neplatí, i keď zdr. vlašky až taký veľký životný priestor nepotrebujú. Sú to usilovné "hľadačky chrobákov či červov, preto by sme sa im mali postarať o "zábavu, aby boli vždy niečim zamestnené.

Keďže ide o sliepky, u ktorých sa znáška pohybuje okolo160 snehobielych vajec/rok(samozrjeme, je to závislé od daného chovu a tiež, či boli rodičia cielene selektovaní) s hmotnosťou cca 35-40g, je veľmi dôležité, aby sme im zabezpečili aj vhodné krmivo. Pre ich potreby bohate vystačí krmivo pre úžitkové nosnice, zelená pastva, živočísne bielkoviny, zbytky z kuchyne a samozrejme nejaká tá "zábava" v podobe rozsypaných semienok vo výbehu alebo v podstielke, pretože to majú naozaj radi  a keď sú spokojné ony , my sme spokojní tiež wink

ODCHOVY 2012

Mladé vlašky lietajú ako šarkany :)

Chovné hejno pre rok 2013