Gafieira / import DE

  Elite´s Gafieira

plemenná koza

Výsledná trieda za exteriér + mliečnu úžitkovosť - Elita rekord

s podielom 25% americkej krvi

DE0112 102 40229

Línia  Dandy Legend

nar.:28.02.2013

február 2016

november 2015

máj 2015

139. deň laktácie

tesne po pôrode a 25 dní po okotení

Elite´s Gafieira je koza pochádzajúca z Farmy Anglo-Nubier Ziegen ELITE, ktorá k nám prišla spolu so Sambou Gold z chovu Natalie Prochazky.

Musím sa priznať, že pri jej voľbe zohral pôvod  popri jej kráse nemalú rolu. Z matkinej strany má totiž veľmi zaujímavý a málo sa vyskytujúci rodokmeň vetvy anglických kôz línie Poplartime a Patricaken. Tieto kozy sú v Anglicku známe vyrovnanou a tiež nadpriemernou laktáciou.

Keďže máme doma anglického plemenníka, do budúcna som zvedavý na potomstvo z tohto spojenia, ale to trochu predbieham wink

Otcom Gafieiry je syn Dandy Legend van Oudwoude menom Alexander v.d. Woudzoom s podielom 50% americkej krvi po matke La Joy van Oudwoude.

Kozička je na dlhých nohách s veľmi dlhou chrbtovou líniou a elegantnou konštitúciou tela, ktorú zvýrazňuje hrdá chôdza.

 

apríl 2014

01.03.2014

30.12.2013

1.septembra 2013

3,5 mesiaca

4 mesiace

Gafieira s bratmi

vo veku 5 dní

Breanna - január 2014

 trojčatá: Elite's  Hip Hop, Gafieira a Hot Dance s matkou Breannou

Breanna von Suletal v spoločnosti  nevlastnej sestry Caitlyn 1deň pred pôrodom

      

Rodokmeň

                                                                            rodičia

                   otec: Alexander v.d. Woudzoom                                                         matka: Breanna von Suletal

    Alexander 2011

  

                                       rodičia otca:                                                                 rodičia matky:

Dandy Legend van Oudwoude 75% La Joy van Oudwoude 25%   Poplartime Balthazar    Patricaken Tina

fotky: Natalia Prochazka ,Silke Warneke, Sabrina Lauck, Eugen Nagy