Delilah / SK

NOE's Delilah

 plemenná koza

Výsledná trieda za exteriér + mliečnu úžitkovosť matky - Elita rekord

SK2553905

Línia Diplomat

nar. 08.02.2015

1 mesiac po okotení - prvá laktácia

4 mesiace po okoteni - prvá laktácia

2016

november 2015

Delilah sa narodila zo spojenia Monach Jacob (UK) a Elite´s Gafieira (DE).

Pochádza z trojčiat - má brata menom Dario a sestru Deandru. Obsadenie nášho chovu jednou z kozičiek z tohto spojenia bolo od prvého momentu jasné minimálne kvôli rodokmeňom, avšak pri pohľade na potomstvo Gafieiry nebolo ani o čom rozmýšľať -veľké a silné kozliatka.

Kozička zdedila po matke dlhu chrbtovú líniu a silné nohy a po otcovi silný až robustný rámec tela. Vzhľadom na nadpriemernú mliečnosť už v prvej laktácii a krásne uchopenie vemena jej matky, má Delilah veľmi dobré predpoklady stať sa krásnou predstaviteľkou plemena. Kedže jej matka pochádza z málo sa vyskytujúcej anglickej línie Poplartime a Patricaken, do ktorej sa vhodným výberom zamiešala americká krv núbijských kôz a z otcovej strany zasa má predpoklady dlhodobej laktácie Monach-ských kôz, sme veľmi zvedaví na jej pokroky po stránke telesnej ako aj úžitkovej.

Delilah definitívne vedie v rámci prírastkov a celkovej váhy medzi tohtoročnými kozičkami, ktoré sme si do chovu nechali.