Samba / import DE

  Elite´s Samba Gold

plemenná kozadiamond gif photo:  diamond.gifKLENOT môjho chovu

Výsledná trieda za exteriér + mliečnu úžitkovosť - Elita rekord

s podielom 62,5% USA krvi

DE011210240241

Línia  Dandy Legend

nar.: 15.03.2013

2016

november 2015

máj 2015

141. deň 1. laktacie

21. deň 1. laktácie

jún 2014

apríl 2014

01.03.2014

január  2014

 

28.10.2013

3,5 mesiaca


matka Samby - Athene Gold van Oudwoude z November 2015; deň pred pôrodom 

fotka: Majiteľka Natalia Prochazka z Elite´s Anglonubier

matka: Athene 2014

otec: Dandy Legend 2014

 

Samba s matkou

tri  americké sestry

Vitaj na svete Samba!


matka Samby: Athene Gold van Oudwoude

 

Elite´s Samba Gold pochádza z nemeckej Farmy Anglo-Nubier Ziegen Elite v Riewend z chovu Chovateľky Natalie Prochazky..

"Natalia, danke fur Deine  Hilfe und Bereitwilligkeit!"

Pre mňa bolo vždy prvoradé, aby na farme tvorili plemenné stádo zvieratá s čo možno najširšou genetickou základňou. Preto som oslovil Chovateľku, ktorej chov, prístup ku zvieratám a dosiahnuté výsledky si veľmi vážim. Vedel som, že chcem dve kozičky, avšak pri mojej voľbe bolo dôležité, aby neboli príbuzné k tým mojim, čo je v rámci Európy trocha komplikovanejšie.

Samba je prekvapením o akom sa mi ani nesnívalo.

Mala zostať v chove v Nemecku, avšak po rôznych úvahách sa mi dostalo tej pocty, že bola rezervovaná pre mňa. To, aký som rád vám asi nemusím hovoriť smiley

Dlhší čas sa pokúšam dostať sa k anglonúbijke, v ktorej žilách koluje americká krv. Nie je to akási posadnutosť wink (dobre, možno trochu), ale skôr prínos, ktorý takéto zviera môže mať do budúcna: silná stavba tela, vyrovnaná konštitácia, elegancia, predpoklad dobre - vysoko nasadeného vemena a tiež nezanedbateľná laktácia.

Samba rastie do krásy. V jej rodokmeni sú predkovia, ako je napr. jej otec Dandy Legend van Oudwoude (za ktorého hovoria najmä jeho dcéry, ktoré som mal možnosť doteraz vidieť) a tiež jej matka Athene Gold van Oudwoude, ktorá stelesňuje krásu núbijských kôz.

Rodokmeň

    

                  otec: Dandy Legend van Oudwoude 75%                matka: Athene Gold van Oudwoude 50%

                                            rodičia otca:                                                                         rodičia matky:

4BSmooth Dandy Supreme  Liv Tyler v.Oudwoude50%   Goldthwaite Black Tie Affair  Afrodite v.Oudwoude

fotky:Natalia Prochazka, Eugen Nagy